Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9001 премина проверка за качество

Най-популярният в света стандарт е все още актуален.

Използван от милиони организации по целия свят, международният стандарт, който дава указания за качество, ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания, наскоро премина етап на преразглеждане и се потвърди неговата „гаранция за успех“.

Както всички стандарти на ISO, ISO 9001 подлежи на периодичен преглед на всеки пет години, за да се вземе решение дали все още е валиден или се налага актуализиране. Това е важно, за да се гарантира, че стандартът все още е актуален в световен мащаб и отговаря на потребностите на своите ползватели.

В изпълнение на това подкомитетът, отговарящ за стандарта, SC 2 Системи за качество, който работи в рамките на технически комитет ISO/TC 176 Управление на качеството и осигуряване на качеството, е провел редица дейности, включително дискусии с членовете на комитета и проучване сред ползватели на ISO 9001. Резултатът е показал, че не е необходимо преработване и последното издание на ISO 9001 все още осигурява същата полза за прилагащите стандарта, както при последното му актуализиране през 2015 г.

Специална работна група в рамките на комитета ще продължи да оценява и наблюдава всички възможни пазарни или други промени, които биха могли да повлияят на стандарта, и ще предложи преразглеждане, ако и когато е необходимо.

ISO 9001 може да бъде закупен от БИС.