Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 31000:2018 – Управление на риска. Практическо ръководство

Всяка организация се изправя пред рискове, които могат да окажат влияние на нейните цели. За да се справи с тях, тя трябва да е идентифицирала тези рискове и да се е анажирала с ефективното им управление. Това практическо ръководство, разработено съвместно от ISO и UNIDO (Организацията на Обединените нации за индустриално развитие), предлага ценни практични насоки за прилагането на ISO 31000.

Докато стандартът ISO 31000 обяснява основните понятия и принципи на управлението на риска и описва организационната рамка и процесите за идентифициране и управление на риска, новото ръководство доразвива темата. То предоставя разширена информация и контекст на точките в ISO 31000, включително насоки за разработване на план за интегриране на риска в съществуващите регламенти на организацията, в комуникацията със заинтересованите страни, наблюдение и преглед на плана за управление на риска и много други.

Ръководството се предлага на английски език, в PDF формат, онлайн и на CD.

Клиентите, закупили колекцията от стандарти „ISO 31000 Управление на риска”, ползват 20 % отстъпка от цената на ръководството.

Моля, имайте предвид, че при поръчки, направени през интернет, за да се възползвате от отстъпката си, трябва да отбележите в полето за коментари, че сте закупили колекция ISO 31000 и да изчакате наш служител да я отрази, като за това ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл адрес.

Колекция ISO 31000 Управление на риска

ТК-34 още

ISO 31000:2018 – Управление на риска. Практическо ръководство

ТК-34 още