Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международни

В днешните дни на глобализация основната роля се пада на международните стандарти като средство за достъп до пазарите.

Приблизително 30 % от стандартите на CEN са идентично въведени международни, както и 80 % от стандартите на CENELEC, което подчертава важната роля на международните стандарти за глобалната търговия.

image/jpeg

ISO
Международна организация за стандартизация www.iso.org е световно обединение на национални органи по стандартизация. Основана е през 1947 г. със седалище Женева. Разработва стандарти от всички области без електротехническата. Визията на ISO за 2030 г. е да прави живота по-лесен, по-безопасен и по-добър. Чрез своите 169 членове ISO събира експерти, които разработват международни стандарти в отговор на глобалните предизвикателства. Стандартите на ISO подкрепят глобалната търговия, съдействат за постигане на икономически растеж, насърчават иновациите и подпомагат опазването на здравето и безопасността, в името на устойчивото бъдеще.
България е член на ISO от 1955 г.

image/gif

IEC
Международна електротехническа комисия www.iec.ch – разработва стандарти в областта на електротехниката, електрониката и свързаните с тях технологии. Основана е през 1906 г.
Визията на IEC е „да бъде навсякъде за един по-безопасен и по-ефективен свят”. Мисията на организацията е международните IEC стандарти и системи за оценяване на съответствието да бъдат използвани в целия свят, за да осигурят безопасност, ефективност, надеждност и съвместимо функциониране на електрическите, електронните и информационните технологии, като по този начин насърчават международната търговия, улесняват достъпа до електричество и създават условия за един по-устойчив свят.
България е член на IEC от 1958 г.

image/jpeg

ITU
Международен съюз по телекомуникации www.itu.int – водеща организация към ООН в областта на информационните и комуникационните технологии. Осъществява координация на съвместното използване на радиочестотния спектър, съдейства за международното сътрудничества при разпределение на позициите на геостационарната орбита, разработва международни стандарти, които осигуряват безпрепятствено взаимодействие в широк диапазон на радиочестотния спектър.