Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международни стандарти

Международен стандарт е стандарт, разработен от Международните организации за стандартизация (ISO, IEC). Главна задача на тези организации е да съдействат за развитието на стандартизацията и свързаните с нея дейности с цел улесняване на международния търговски обмен със стоки и услуги; укрепване на сътрудничеството в интелектуалната сфера, в научната, техническата и икономическата дейност.

Международните стандарти се разработват от експерти от техническите комитети на ISO/IEC. Международен стандарт се счита за приет, само ако е одобрен от 75 % от членуващите организации.

Все повече производители осъзнават, че използването (прилагането) на международните стандарти е предпоставка за увеличаване на тяхната производителност, нарастване на конкурентоспособността им и за утвърждаване на мястото им на световния пазар.

Международните стандарти имат голямо икономическо социално значение. Те са от полза както за организации от обществения и частния сектор, така и за правителствени и други регулаторни органи, за търговци, доставчици, органи за оценяване на съответствието. Без да осъзнаваме, международните стандарти са полезни за всички нас като потребители.