Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Инфоцентър

Новини и събития

Тук може да се запознаете с новините и събитията, свързани с новостите в стандартизацията

Информационни издания

БИС разполага с някои информационни издания в различни области на стандартизацията.

Национален информационен център

Българският институт за стандартизация има задължението да предоставя информация за проекти на новоразработвани стандарти на национално ниво или изменения на национални стандарти, нотифицирани от националните органи за стандартизация

Регистър по БДС EN ISO 14816

Регистър на издателите на уникален идентификационен номер в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14816

Стандарти за електронно фактуриране

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране

Анкета

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на клиентите

Най-често задавани въпроси

Всякакви въпроси свързани със стандартизацията можете да откриете тук.