Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Информационни и комуникационни технологии

Брой 7-8 за 2010 г. – Последният издаден брой на списание "БДС Компас" обединява дейността на два технически комитета към Българския институт за стандартизация - ТК 57 "Информационни и комуникационни технологии" и ТК 47 "Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения". На 32 страници разказваме как новите информационни и комуникационни технологии доведоха до бързи промени в начина ни живот и ролята на стандартите в динамично променящия се свят. За сигурността на информацията, цифровата телевизия, мобилните телефони и други технологии ще прочетете в новия брой на списание "БДС Компас".