Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Справки за стандарти

БИС разполага с информационни бази данни и извършва справки за действащи национални, европейски, международни и чуждестранни стандарти.

  1. Библиографска справка, съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС за таксите, които се събират от БИС.

  2. Справка за актуалност, съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС за таксите, които се събират от БИС.

За тези услуги е необходимо изпращане на писмена заявка:

e-mail: info@bds-bg.org

Телефон за справки: + 359 2 8174 523