Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 67. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Изчисти
Процеси в хранително-вкусовата промишленост

Хранителни продукти. Общи положения

Общи методи за изпитване и анализ на хранителни продукти

Зърнено житни и зърнено бобови култури и продукти, произведени от тях

Плодове. Зеленчуци

Мляко и млечни продукти

Месо, месни продукти и друга животинска продукция

Чай. Кафе. Какао

Напитки

Захар. Захарни изделия. Нишесте

Шоколад

Хранителни масла и мазнини. Маслодайни семена

Подправки и подобрители. Хранителни добавки

Предварително опаковани и приготвени храни

Сензорен анализ

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти

Заводи и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост