Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 55. ОПАКОВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОКИ

Изчисти
Опаковане и разпределение на стоки. Общи положения

Опаковъчни материали и средства

Ролки. Бобини

Торби. Чували

Бутилки. Чаши опаковъчни. Буркани

Консервни кутии. Тенекии. Туби

Аерозолни опаковки

Варели. Бидони. Метални кутии

Каси. Кутии. Щайги

Товарни контейнери за разпределение на товари

Опаковъчни машини

Складиране. Съхранение

Монетни автомати