Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 27. ЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОТЕХНИКА

Изчисти
Енергетика и топлотехника. Общи положения

Енергийна ефективност. Съхраняване на енергия. Общи положения

Двигатели с вътрешно горене

Газови и парни турбини. Парни двигатели

Горелки. Котли

Горивни камери

Хидрогенни технологии

Термопомпи

Електрически централи. Общи положения

Ядрена енергийна техника

Хидроенергийна техника

Слънчева енергия

Вятърни турбини други алтернативни източници на енергия

Биологични източници и алтернативни източници на енергия

Хладилна технология

Рекуперирана топлина. Топлоизолация