Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 23.040. Елементи за тръбопроводи

Изчисти
Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи положения

Тръбопроводи и части за външни системи за пренос на вода

Тръбопроводи и части за външни системи за канализация

Тръбопроводи и части за централно отопление

Чугунени и стоманени тръби

Тръби от цветни метали

Пластмасови тръби

Метални свързващи части

Пластмасови свързващи части

Тръби и свързващи части от други материали

Фланци, муфи и съединения

Маркучи и комплектувани маркучи

Уплътнения за тръби и комплектувани маркучи

Други елементи на тръбопроводи