Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 01.040. Речници

Изчисти
Общи положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Речници)

Услуги. Организация на предприятието, управление и качество. Администрация. Транспорт. Социология. (Речници)

Естествени и приложни науки (Речници)

Здравеопазване (Речници)

Опазване на околната среда и здравето. Безопасност (Речници)

Метрология и измерване. Физични явления (Речници)

Изпитване (Речници)

Механични системи и елементи за общо предназначение (Речници)

Флуидни системи и елементи за общо предназначение (Речници)

Машиностроене (Речници)

Енергетика и топлотехника (Речници)

Електротехника (Речници)

Електроника (Речници)

Далекосъобщения. Аудио- и видеосъоръжения (Речници)

Информационни технологии (Речници)

Технология за получаване на изображения (Речници)

Фина механика. Бижутерство (Речници)

Пътни превозни средства (Речници)

Железопътна техника (Речници)

Корабостроене и морска техника (Речници)

Авиационна и космическа техника (Речници)

Подемно-транспортна техника (Речници)

Опаковане и разпределение на стоки (Речници)

Текстилна и кожарска промишленост (Речници)

Шевна промишленост (Речници)

Селско стопанство (Речници)

Хранително-вкусова промишленост (Речници)

Химична промишленост (Речници)

Минно дело и полезни изкопаеми (Речници)

Нефтена промишленост (Речници)

Металургия (Речници)

Технология на дървесината (Речници)

Стъкларска и керамична промишленост (Речници)

Каучукова и пластмасова промишленост (Речници)

Целулозно-хартиена промишленост (Речници)

Производство на бои и пигменти (Речници)

Строителни материали и строителство (Речници)

Строителство на инженерни съоръжения (Речници)

Военни дела. Военна техника. Оръжия (Речници)

Обзавеждане за битови и търговски цели. Отдих. Спорт (Речници)