Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS

Изчисти
01
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

03
УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦИОЛОГИЯ

07
ЕСТЕСТВЕНИ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ

11
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

13
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО. БЕЗОПАСНОСТ

17
МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРВАНЕ. ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

19
ИЗПИТВАНЕ

21
МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

23
ФЛУИДНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

25
МАШИНОСТРОЕНЕ

27
ЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОТЕХНИКА

29
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

31
ЕЛЕКТРОНИКА

33
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ. АУДИО- И ВИДЕОСЪОРЪЖЕНИЯ

35
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

37
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

39
ФИНА МЕХАНИКА. БИЖУТЕРСТВО

43
ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

45
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

47
КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА

49
АВИАЦИОННА И КОСМИЧЕСКА ТЕХНИКА

53
ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

55
ОПАКОВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОКИ

59
ТЕКСТИЛНА И КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

61
ШЕВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

65
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

67
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

71
ХИМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ

73
МИННО ДЕЛО И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

75
НЕФТЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ

77
МЕТАЛУРГИЯ

79
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА

81
СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ

83
КАУЧУКОВА И ПЛАСТМАСОВА ПОРОМИШЛЕНОСТ

85
ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ

87
ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ПИГМЕНТИ

91
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛСТВО

93
СТРОИТЕЛСТВО НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

95
ВОЕННИ ДЕЛА. ВОЕННА ТЕХНИКА. ОРЪЖИЯ

97
ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА БИТОВИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ. ОТДИХ. СПОРТ

99