Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Как да изградим устойчива работна сила

Световен ден за безопасност и здраве при работа

Пандемията от COVID-19 разтърси работните места като никое друго събитие, заедно с всичко свързано с тях. И това още не е свършило.

„Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризи - инвестирайте сега в устойчиви системи за безопасност и здраве при работа“ е темата на тазгодишния Световен ден за безопасност и здраве при работа, който се отбелязва на 28 април. ISO се присъединява към множеството организации, подкрепящи глобалните усилия за изграждане на устойчива работна сила и осигуряване на безопасност за всички.

Нови работни помещения и места, променящи се протоколи и несигурност, която засяга психологическото равновесие на всички, са само част от многото предизвикателства, с които продължават да се сблъскват работодатели и служители с напредването на пандемията от COVID-19. Въпреки че ваксината носи надежда, че някой ден ще видим края на този период, ясно е, че неочакваното може да удари по всяко време и подготвеността и готовността за реакция са рецепта за успех в сферата на труда.

Сали Суинджууд, мениджър на експертния комитет на ISO/TC 283 „Системи за управление на професионалното здраве и безопасност“ казва, че този период ни е показал колко жизненоважно е да има подвижност, гъвкавост и планиране на непрекъснатостта на бизнеса. Комитетът на ISO наскоро разработи ISO/PAS 45005 „Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19“, публично достъпна спецификация, която може да бъде четена онлайн безплатно на сайта на ISO. Предназначена е да помогне на работодатели и работещи във всички сфери на дейност, от еднолични търговци до многонационални компании.

„Надяваме се, че указанията на ISO ще помогнат на компаниите да се адаптират, оцелеят и да останат в бизнеса, независимо от това как се променя ситуацията по места, без да се налага да правят компромиси по отношение безопасността на работниците“, казва Суинджууд. „Когато сме напълно подготвени, трябва да можем да запазим както живота, така и работните места. И тъй като искаме всеки работещ човек да се възползва, ние предоставихме спецификацията за безплатно четене онлайн от всяка точка на света."

Пандемията от COVID-19 е засегнала не само професионалния ни живот, но и здравия ни разум. Тъй като пандемията се проточва, не може да бъде пренебрегвано и психологическото напрежение. „Последната година беше сериозно предизвикателство за психичното здраве, затова е жизненоважно да се отървем от всякаква стигма около стреса, тревожността и депресията“, казва Суинджууд - „Психичното здраве е глобален проблем и изисква глобален подход не само за премахване на табутата, но и за даване на конкретни решения.“

Като взема това предвид, ISO довършва разработването на ISO 45003 „Управление на здравето и безопасността при работа. Психологическо здраве и безопасност на работното място. Указания“, който ще предостави насоки за управление на психологическите рискове за здравето и безопасността в рамките на системата за управление на здравето и безопасността при работа. Стандартът ще разглежда много области, които могат да повлияят на психологическото здраве на работника, включително неефективна комуникация, прекален натиск, слабо ръководство и слаба организационна култура.

ISO 45003 ще помогне на ползващите го да отговарят на изискванията на ISO 45001, първият в света международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа, който е база за устойчива организация със силна, здрава и доволна работна сила.

Всички тези стандарти могат да бъдат закупени от БИС.

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 283 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 283 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 283 още

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-34 още

Управление на здравето и безопасността при работа. Психично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психосоциалните рискове (ISO 45003:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO/PAS 45005:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още