Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Как се става член?

Приемането на нови членове на БИС става след подаване на писмено заявление до председателя на Управителния съвет и подписване на декларация.

Писменото заявление трябва да съдържа:

За корпоративните членове:

  1. Наименование и адрес на управление на лицето
  2. Декларирано съгласие за спазването на Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Управителния съвет
  3. Трите имена, ел. поща, телефонен номер и адрес за кореспонденция на лицето, което е упълномощено да бъде представител в Общото събрание на БИС

За членовете със статут на наблюдатели в работата на техническите комитети, заявлението трябва да съдържа и:

  1. Съгласие за спазването на правилата за работа по националната стандартизация
  2. Наименованието/ята на техническия/те комитет/и в работата, на който/които желаят да участват като наблюдатели
  3. Трите имена, ел. поща, телефонен номер и адрес за кореспонденция на експерт/и, който/които да участва/т в работата на техническия/те комитет/и

За членовете със статут на активно участие с експерти в работата на техническите комитети, заявлението трябва да съдържа и:

  1. Съгласие за спазването на правилата за работа по националната стандартизация
  2. Наименованието/ята на техническия/те комитет/и, в работата на който/които желаят да участват активно с експерти
  3. Трите имена, ел. поща, телефонен номер и адрес за кореспонденция на експерт/и, който/които да участва/т в работата на техническия/те комитет/и

Определете вида на своето членство.
Определете техническите комитети, в които желаете да участвате (активно или като наблюдател).

За повече информация се обръщайте към:

За представителите на микро-, малките и средните предприятия (МСП)

МСП имат възможност да бъдат както членове на БИС, така и да получат достъп до работата на определени технически комитети, без да бъдат техни членове. Достъпът без членство обаче не дава същите права на предприятията като тези на членовете на БИС и те например не могат да гласуват за приемането/неприемането на проектите на стандарти, нямат право да ползват отстъпки при закупуване на стандарти или при участие в семинари, не получават изданията на БИС и т.н. Подробна информация за начина, по който едно МСП може да получи достъп до работата на ТК, можете да намерите на нашия МСП портал – в секция „МСП и стандартите” – „Включване в процеса по стандартизация”.