Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Главен експерт в областта на Електротехниката, електрониката и далекосъобщенията

Български институт за стандартизация търси експерт в областта на Електротехниката, електрониката и далекосъобщенията и представляващ Български институт за стандартизация/Република България в IEC (Международната електротехническа комисия ) и в CENELEC (Европейски комитет за стандарти в областта на електротехниката

За нас:

Българският институт за стандартизация (БИС) е единствената организация за стандартизация в България, която представлява Република България в международните (ISO, IEC) и европейските (CEN, CENELEC) организации за стандартизация. На национално ниво БИС поддържа контакти с органите на държавната администрация, с научните среди, с органи за оценяване на съответствието, с производители, потребители, застрахователи, тъй като стандартите представляват споразумения между всички заинтересовани от дейността по стандартизация страни.

Международната електротехническа комисия (IEC) е международна организация за стандартизация в областта на електрическите, електронните и свързаните с тях технологии. 

CENELEC е европейският комитет за стандартизация в областта на електротехниката. Заедно с ETSI (телекомуникации) и CEN (други технически области) CENELEC формира европейската система за стандартизация. Европейските стандарти, които тези организации разработват се прилагат в европейските страни, както и в много страни извън границите на Европа, които следват европейските технически стандарти.

Изисквания към кандидатите:

1. Ако сте инженер с бакалавърска или магистърска степен

2. Ако сте завършили средно или висше образование в една от следните области: 

3. Ако имате опит като електроинженер или специалист в една от следните области: електротехника, електроника, автоматика или телекомуникации и сте работил със стандарти

4. Ако владеете английски език

5. Ако желаете да представлявате България/ Български институт за стандартизация в IEC (Международната електротехническа комисия ), в CENELEC (Европейски комитет за стандарти в областта на електротехниката) като участвате и в международни срещи, семинари и асамблеи

6. Ако желаете да осъществявате дейността по националната стандартизация в следните области: Електротехниката, електрониката и/или далекосъобщения;

Присъединете се към нашия екип като ни изпратите следните документи за кандидатстване:

Предоставените от Вас лични данни се обработват, съхраняват и използват от Българския институт за стандартизация като администратор на лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява и за времето необходимо за провеждане на процедурата. Българският институт за стандартизация гарантира опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено от Вас в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За контакти:

Елена Друмева – e-mail: elena.drumeva@bds-bg.org, тел. 02 8174 540.