Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Главен експерт в област „Химия, храни и текстил“

Български институт за стандартизация търси главен експерт в областта на Химията, храните и текстила и представляващ Българският институт за стандартизация/Република България в CEN (Европейски комитет за стандартизация) и в ISO (Международна организация за стандартизация).

За нас:

Българският институт за стандартизация (БИС) е националния орган за стандартизация в България, която представлява Република България в международните (ISO, IEC) и европейските (CEN, CENELEC) организации за стандартизация. На национално ниво БИС поддържа контакти с органите на държавната администрация, с научните среди, с органи за оценяване на съответствието, с производители, потребители, застрахователи, тъй като стандартите представляват споразумения между всички заинтересовани от дейността по стандартизация страни.

Изисквания към кандидатите:

1. Ако сте завършили висше образование в една от следните области: 

- текстил;

- кожи и кожени изделия;

- химия и химични технологии.

2. Ако имате професионален опит в областта на химическата промишленост, или в една от следните области: текстил, кожи и кожени изделия, и сте работили със стандарти.

3. Ако владеете английски език.

4. Ако желаете да представлявате България/ Български институт за стандартизация в CEN (Европейски комитет за стандартизация), и в ISO (Международна организация за стандартизация) като участвате и в международни срещи, семинари и асамблеи.

5. Ако желаете да осъществявате дейността по националната стандартизация в област „Химия, храни и текстил“.

6.Ако притежавате организационни способности, инициативност и креативност и сте комуникативна личност и добре работите в екип.

Присъединете се към нашия екип като ни изпратите следните документи за кандидатстване:

• Автобиография;

• Актуална снимка;

• Документи за придобита квалификация (езикова; професионална);

• Препоръки (при наличие на такива).

Предоставените от Вас лични данни се обработват, съхраняват и използват от Българския институт за стандартизация като администратор на лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява и за времето необходимо за провеждане на процедурата. Българският институт за стандартизация гарантира опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено от Вас в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За контакти:

Елена Друмева – e-mail: elena.drumeva@bds-bg.org, тел. 02 8174 540.