Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Да помогнем на туризма да стъпи отново на крака

Как международните стандартите на ISO допринасят за постигане на целите на Световния ден на туризма 2021 г.

Пандемията от COVID-19 нанесе особено тежък удар върху туристическата индустрия, като се очаква загубите само през 2020 г. да достигнат до [1.2 трилиона щатски долара](1.2 трилиона щатски долара). Последващият негативен ефект върху останалата част от световната икономика и поминъка на много хора е сериозен. Тази година темата на Световния ден на туризма е „Туризъм за приобщаващ растеж“. Като отчита съществения принос, който туризмът има не само за икономиката, но и за опознаването и оценяването на различните култури по света, ISO разработи редица международни стандарти, които да дадат начален тласък на неговото възстановяване.

В пряк отговор на пандемията наскоро бе публикуван документът ISO/PAS 5643 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на COVID-19 в туристическата индустрия. Тази публично достъпна спецификация (PAS) предоставя насоки, които ще помогнат на туристическия сектор да се възстанови и да посрещне туристите в безопасна среда. Тя е предназначена да помогне на доставчиците да прилагат най-добрите мерки за безопасност на всички и да увери туристите за ефективността на тези мерки.

Тази спецификация е одобрена и от Европейския комитет за стандартизация (CEN) като European Tourism COVID-19 Safety Seal, като по този начин демонстрира ангажимента си към насоките и гарантира широко разпространение в целия регион.

ISO вярва, че пътуванията и туризмът трябва да бъдат нещо, на което всеки може да се наслаждава, независимо от физическите си способности. Като се вземе всичко това предвид, наскоро публикуваният стандарт ISO 21902 Туризъм и свързаните с него услуги. Достъпен туризъм за всички. Изисквания и препоръки предоставя изисквания и насоки за улесняване на равния достъп и изпитване на наслада от туризма от хора от всички възрасти и с всякакви способности. Става въпрос за всеки, който може да се сблъска с проблеми с достъпността или има специфични изисквания за достъп, като например хора с увреждания или възрастни хора.

Това са само някои от многото международни стандарти, които служат като важни инструменти за подпомагане на туристическата индустрия. Създаденият за целта технически комитет ISO/TC 228 „Туризъм и свързаните с него услуги“ публикува повече от 30 стандарта за подобряване на туристическите услуги в области като защитени природни територии, устойчиво управление на местата за настаняване и приключенски туризъм.

Всички тези стандарти допринасят пряко за постигането на много от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие, включително Цел за устойчиво развитие 1 (Премахване на бедността във всичките ѝ форми и навсякъде), Цел 8 (Достоен труд и икономически растеж) и Цел 13 (Действия във връзка с климата).

Секретариатът на ISO/TC 228 се поддържа от UNE, член на ISO за Испания.

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 228 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 228 още

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/DPAS 5643:2021)

50.98 Отхвърлен проект

ТК-89 още

Туризъм и свързани с него услуги. Достъпен туризъм за всички. Изисквания и препоръки (ISO 21902:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още