Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC потвърдиха членството на Британския институт за стандартизация (BSI)

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC, които се проведоха на 25 ноември 2021 г., потвърдиха, с огромно мнозинство, продължаването на членството на Британския институт за стандартизация (BSI) в двете асоциации, от 1 януари 2022 г.

Това решение е следствие от внимателно обмисляне от страна на членовете на CEN и CENELEC, които взеха предвид въздействието от излизането на Обединеното кралство от ЕС, и е в съответствие със Споразумението за търговия и сътрудничество (TCA), договорено между Обединеното кралство и ЕС.
Продължаването на членство на BSI дава яснота и увереност, за заинтересованите страни на CEN и CENELEC, в ролята на стандартите в цяла Европа. Това ще помогне на бизнеса да търгува във вече утвърдена система и ще подкрепи дългосрочния принос на Обединеното кралство към европейските и международните стандарти. Всички заинтересовани страни на CEN и CENELEC, включително тези от Обединеното кралство, ще продължат да участват и да допринасят за разработването на стандарти, както досега.

Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC, каза:
„С излизането на Обединеното кралство от ЕС основният приоритет за CEN и CENELEC беше да поддържат стабилността на системата за стандартизация в Европа. Това решение е добре дошло за нашите заинтересовани страни, тъй като защитава принципите на европейската стандартизационна система, основана на приемането на европейски стандарти и отмяната на противоречиви национални стандарти, за осигуряване на безпроблемен пазарен достъп в цяла Европа, включително в Обединеното кралство, и за укрепване на бъдещата стабилност на CEN и CENELEC."

Д-р Скот Стийдман, генерален директор „Стандартизация“ на BSI, коментира:
„Това решение предлага на нашите заинтересовани страни в Обединеното кралство яснота и сигурност, че те ще продължат да могат да влияят върху развитието на европейските и международните стандарти чрез системата на CEN и CENELEC. Заинтересованите страни от Обединеното кралство ще продължат да могат да работят във всички комитети за разработване на стандарти на CEN и CENELEC и да председателстват тези комитети, както правят сега. Работата с нашите 33 колеги, членове на CEN и CENELEC на европейско и международно ниво, подкрепя нашите общи интереси, включително увеличаване на световната търговия, справяне със заплахите, свързани с изменението на климата, и използване на възможностите, предоставени от нововъзникващите технологии. Правителството на Обединеното кралство признава важността на международните стандарти, разработени от ISO, IEC и ITU и отразени на европейско ниво чрез CEN, CENELEC и ETSI. Новата система на Обединеното кралство за утвърдени от държавата стандарти (по аналогия с хармонизираните стандарти) се основава на същия набор от европейски и международни стандарти, които се използват като доброволно средство за спазване на нормативната база в цяла Европа“.

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC се проведоха в хибридна форма – присъствено в Палермо, Италия, и онлайн, като всички членове взеха участие. В темите на дневния ред бяха включени информация за дейностите в областта на техническите въпроси и на политиката, допълване състава на ръководни органи, приемане на бюджетите на организациите за 2022 г., планирани проекти във връзка с изпълнението на Стратегията 2030 и потвърждаване ангажиментите на членовете на CEN и CENELEC към Лондонската декларация, приета от ISO. Като най-важни проекти за следващата година бяха посочени работата по подобряване публикуването на хармонизираните стандарти в Официалния вестник на ЕС и дейността по дигитализацията в областта на стандартите – както при разработването на стандартите, така и по отношение на крайния продукт, който ще представляват стандартите.

От страна на Българския институт за стандартизация (БИС) в събитията онлайн участваха Ивелин Буров, председател на УС на БИС, Ирен Дабижева, изпълнителен директор, Лилия Костова и Росица Георгиева, директори на дирекции.