Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Област на стандартизация: Управление и осигуряване на качеството

prБДС ISO 10009:2023

Област на стандартизация: Сертификация на продукти и на предприятия. Оценяване на съответствието

prБДС EN ISO/IEC 17043:2023

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-13:2023

Област на стандартизация: Методи на заваряване

prБДС EN 15085-1:2023

Област на стандартизация: Въздух на заобикалящата среда

prБДС EN 12341:2023

Област на стандартизация: Безопасност на машини

prБДС EN ISO 13849-1:2022

Област на стандартизация: Сензорен анализ

prБДС EN ISO 8586:2023

Област на стандартизация: Зърнено-житни и зърнено-бобови култури и продукти, произведени от тях

prБДС EN ISO 2171:2023

Област на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

prБДС EN ISO 4063:2022

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-10:2022

Област на стандартизация: Хартия и картон

prБДС EN ISO 535:2022

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN ISO 5817:2022

Област на стандартизация: Съдове под налягане

prБДС EN 286-3:2022

Област на стандартизация: Съдове под налягане

prБДС EN 286-1:2022

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-4:2022

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-11:2022

Област на стандартизация: Методи на заваряване

prБДС EN 15085-5:2022

Област на стандартизация: Методи на заваряване

prБДС EN 15085-4:2022