Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Област на стандартизация: Съдове под налягане

Област на стандартизация: Съдове под налягане

Област на стандартизация: Канализационни води

Област на стандартизация: Канализационни води

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Технически аспекти

Област на стандартизация: Бои и лакове

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Допуски и сглобки

Област на стандартизация: Химични вещества за пречистване на водите

Област на стандартизация: Величини и единици

Област на стандартизация: Лабораторна медицина. Общи положения

Област на стандартизация: Свързващи материали, материали за уплътняване

Област на стандартизация: Корозия на металите

Област на стандартизация: Чисти помещения и свързаната с тях управлявана околна среда

Област на стандартизация: Бои и лакове