Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Област на стандартизация: Игрища

prБДС EN 1177:2018+AC:2019/A1:2023

Област на стандартизация: Механични изпитвания на метали

prБДС EN ISO 6508-2:2023

Област на стандартизация: Механични изпитвания на метали

prБДС EN ISO 6508-1:2023

Област на стандартизация: Чугуни

prБДС EN 1561:2023

Област на стандартизация:Качествени стомани

prБДС EN 10088-2:2023

Област на стандартизация: Качествени стомани

prБДС EN 10088-1:2023

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 1097-1:2023

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

prБДС EN 12390-6:2023

Област на стандартизация: Стоманени тръби

prБДС EN 10305-3:2023

Област на стандартизация: Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи положения

prБДС EN 1594:2023

Област на стандартизация: Нефтопродукти. Общи положения

prБДС EN ISO 3104:2023

Област на стандартизация: Механични изпитвания на метали

prБДС EN ISO 6507-1:2023

Област на стандартизация: Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи положения

prБДС EN 13480-4:2017/A2:2023

Област на стандартизация: Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи положения

prБДС EN 13480-4:2017/A1:2023

Област на стандартизация: Микробиология на храните

prБДС EN ISO 6888-1:2021/A1:2023

Област на стандартизация: Стоманени пръти

prБДС EN 10278:2023

Област на стандартизация: Свързващи материали, материали за уплътняване

prБДС EN 13416:2023

Област на стандартизация: Изследване на водата за наличие на химични вещества

prБДС EN ISO 17294-2:2023