Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Храни за бъдещето

В Световния ден на храните поглеждаме към стандартите за устойчива селскостопанска хранителна система

По света гладуват твърде много хора, но ако имахме наистина устойчива селскостопанска хранителна система, всеки би имал достатъчно храна, без да пострада околната среда. Осъзнавайки, че може да бъде направено много, за да бъде това реалност, темата на тазгодишния Световен ден на храните е „Нашите действия са нашето бъдеще“. Съществуват много международни стандарти на ISO, които могат да помогнат в тази посока.

Наскоро публикуваната ISO/TS 26030 Социална отговорност и устойчиво развитие - Ръководство за използване на ISO 26000:2010 в хранителната верига дава насоки как една организация в производствената верига за храни може да допринесе за устойчиво развитие. Документът ще помогне на предприятия от хранителната промишленост, ферми, кооперации, преработватели и търговци на дребно да разработят списък с дейности, които да ги доведат до по-висока социална отговорност. Тази техническа спецификация е само един от над 1 600 документи с указания на ISO за сектора на производството на храни, които пряко помагат да се сложи край на глада в света чрез създаване на доверие в хранителните продукти, подобряване на селскостопанските методи и насърчаване на устойчиви и етични покупки. Тук спада и серията ISO 22000 за управление на безопасността на хранителните продукти, която обхваща стандарти, свързани с производството на храни, земеделието, опаковките, кетъринга и животинските храни и производството на фуражи.

Подпомагането на селскостопанския сектор да прилага устойчиви практики и да печели достойно заплащане на труда е изключително важно. Споразумението на работен форум на ISO IWA 29 Професионална фермерска организация. Указания подкрепя това, като допринася за професионализма на организациите на дребни земеделски собственици в развиващите се пазари и им дава възможност да навлязат на световния пазар. То се допълва от серията ISO 34101 за проследимост и устойчив добив на какаови зърна, която предоставя набор от насоки за екологично чисти селскостопански практики, по-добра проследимост на какаовите зърна и подобрени условия на труд за всички, които участват във веригата на доставка на какао.

ISO има и редица стандарти, насочени към устойчиви и отговорни производствени методи, като ISO 26000 за социалната отговорност и ISO 20400 за устойчиви обществени поръчки. Те насърчават етичните условия на труд и спомагат за етични практики на закупуване по цялата производствена верига за храни.

За да научите повече как международните стандарти на ISO могат да помогнат за изхранването на света, прочетете на специалната страница на ISO.org.

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TMBG още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 34 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TMBG още

Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига (ISO 22000:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Указания за социална отговорност (ISO 26000:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Проследимост и устойчив добив на какаови зърна. Изисквания за системи за управление на устойчив добив на какаови зърна (ISO 34101-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Проследимост и устойчив добив на какаови зърна. Част 2: Изисквания за експлоатационни показатели (свързани с икономически и социални аспекти и аспекти на околната среда) (ISO 34101-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още