Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Последните уточнения по обученията по стандарти бяха съгласувани на третата партньорска среща по проект ISTRA

Последните уточнения по обученията по стандарти бяха съгласувани на третата партньорска среща по проект ISTRA

На 14 февруари 2018 г. в Прешов, Словакия, се проведе третата партньорска среща по проект ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара 2016-1-BG01-KA202-023738, финансиран от програма Еразмус + на ЕК.

Целта на срещата беше да се направи преглед на изпълнението на проекта до момента, да се планират предстоящите задачи и да се съгласуват подробностите и графикът на обучителните курсове по стандартите. Домакин беше Средното училище по техническо и електротехническо инженерство в Словакия и на нея присъстваха общо 15 участници от всички партньорски организации. БИС беше представен от Росица Георгиева, директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги”, Петър Лозев, главен експерт и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието” и Ванина Пенчева, експерт в отдел „Международно сътрудничество”, които участват в партньорския екип на проекта от страна на БИС.

Бяха обсъдени следните теми: напредък по проекта, въпроси, свързани с управлението и отчитането на проекта, преглед на обучението на обучители, текущо състояние на учебното съдържание за серията стандарти ISO 27000 за системи за управление на сигурността на информацията и стандарта ISO 31000 за управление на риска, планиране на обученията и др. Г-жа Росица Георгиева представи концепцията и съдържанието на разработените от БИС три учебни модула за ISO 31000. Тя информира участниците, че в ISO е планирано публикуването на ново издание на стандарта ISO 31000 и партньорите се договориха съдържанието на обучителния курс да бъде актуализирано в съответствие с основните промени в новия стандарт.

Партньорите обсъдиха и взеха важни решения за обучението на съобучители и изготвиха подробен график за обученията на обучаемите:

Курсовете за съобучители ще се проведат през март - април 2018 г., а получената обратна информация ще бъде използвана за подобряване на учебното съдържание. Обученията на обучаемите по сериите стандарти ISO 27000 за системи за управление на сигурността на информацията и ISO 31000 за управление на риска ще бъдат проведени в периода 16 април - 15 юни 2018 г. Водещите обучители ще бъдат съответно от LVS (Латвия) и БИС (България).

Обученията по стандартите са безплатни и всеки, който ги завърши успешно, ще получи сертификат. Желаещите за включване в обученията могат да заявят това на e-mail: rositsa.georgieva@bds-bg.org.