Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Eвропейски дискусионен форум, посветен на образованието

**Eвропейски дискусионен форум, посветен на образованието**
**Eвропейски дискусионен форум на тема „Стратегическа важност на образованието в областта на стандартизацията – диалог с академичната общност и индустрията ” Брюксел, 29 юни 2012 г.**
През 2010 г. европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) създадоха съвместна работна група „*Европейско образование и обучение в областта на стандартизацията*”, чиято задача бе да проучи най-добрите практики в Европа, прилагани към образованието и обучението в областта на стандартизацията, и да инициира поредица от дейности, които да спомогнат за въвеждането и/или популяризирането на стандаритзацията като учебна дисциплина или програма в националните образователни системи на страните-членки на ЕС.
Съвместната работна група е готова да представи на академичната общност и на индустрията в Европа резултата от този близо двугодишен труд и заедно да начертаят бъдещи действия в посока усъвършенстване на образованието и обучението в областта на европейската стандартизация. В тази връзка европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) организират **на 29 юни 2012 г. в Брюксел еднодневен дискусионен форум**, посветен на стратегическата важност на образованието и обучението в областта на стандартизацията.
Това събитие предлага изключителната възможност за обмяна на възгледи и мнения относно най-добрия подход към „образованието за стандартизацията” в Европа и в него могат да участват представители на академичната общност и на индустрията.
**Краен срок за регистрация за участие: 30 април 2012 г.**
С дневния ред и други разяснителни материали (на английски език) може да се запознаете [**тук**](/images/upload/Novini/Euro_seminar_education.rar).
**За контакти:** Камелия Миланова, експерт „Международно сътрудничество”, e-mail: [**kamelia.milanova@bds-bg.org**](mailto:kamelia.milanova@bds-bg.org)