Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Европейски стандарти за Целите за устойчиво развитие: CEN и CENELEC разработиха нов инструментариум

Европейските стандарти са от ключово значение в подкрепа на прехода към по-устойчиво бъдеще за всички. Чрез нов специален онлайн инструмент CEN и CENELEC разработиха карта, показваща директния принос на стандартите към Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. предоставя общ план за мир и просперитет за хората и планетата. В основата му са 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР), които служат като настойчив призив за действие в посока глобално партньорство, което да се справи със социалните дисбаланси, да развива устойчива икономика и да се бори срещу изменението на климата. Но за да бъде постигнато това, ЦУР изискват сътрудничеството на всички заинтересовани страни - както частни, така и публични.

В този контекст доброволните, основани на консенсус, стандарти играят голяма роля. Стандартите улесняват превръщането на амбициите в конкретни действия. Те предлагат споделени и ясни правила за поведение, които насърчават разпространението на най-добри практики и иновации.

CEN и CENELEC разработват европейски стандарти, които допринасят за трите стълба на икономическата, екологичната и социалната устойчивост. В рамките на двойния цифров и зелен преход за Европа, CEN и CENELEC са изцяло отдадени на глобалното прилагане на ЦУР. Този ангажимент се доказва от включването му сред приоритетите на Стратегията 2030 на СEN и CENELEC, но също и от подписването на Лондонската декларация за ангажимента на международните стандарти към действията в областта на климата, инициирана от ISO.

Изработване на карта за приноса на CEN и CENELEC към ЦУР

За да осигурят задълбочен преглед на това как стандартите помагат за постигане на ЦУР, CEN и CENELEC разработиха нов специален уебсайт. В резултат на месеци работа на експерти на високо ниво и технически комитети, паралелно с международната работа на ISO и IEC, двете организации разработиха цялостна карта за определяне на стандартите, които имат най-значителен принос към ЦУР в европейски контекст.

Благодарение на уебсайта потребителите ще могат да проучат всяка ЦУР поотделно, за да видят кои стандарти допринасят за нея. Чрез филтриращата функция ще бъде възможно бързо да се търсят отделните стандарти, разработени от техническите комитети на CEN и CENELEC, както и да се види подробно описание на тяхната работа.

В момента на уебсайта могат да бъдат намерени 4 783 стандарта и стандартизационни документи. Това е динамичен списък: очаква се той непрекъснато да се актуализира през следващите месеци и години, за да допринесе за непрекъснато нарастващото включване на въпросите, свързани с устойчивостта, навсякъде в стандартизацията.

Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC, коментира: „CEN и CENELEC се ангажират да използват силата на европейските стандарти за справяне с глобалните предизвикателства. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с всички икономически и социални заинтересовани страни и да обединим техния опит и умения, за да превърнем устойчивото развитие в реалност за всички!”.

Това определяне на стандартите има амбицията да бъде инструмент за повишаване на осведомеността сред европейската стандартизационна общност относно ЦУР и стойността на европейските стандарти. В дългосрочен план това интерактивно определяне има за цел да се разраства с бъдещото развитие на стандартите, което прави по-очевидни силните връзки между ЦУР и стандартите. Докато тази работа продължава, заинтересованите страни са поканени да проучат нови възможности и да укрепят полезното си взаимодействие.