Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Европейски

Европейските стандарти, по международна квалификация, се явяват регионални стандарти. Като се има предвид членството на България в ЕС и на БИС в CEN и CENELEC и всички задължения, произтичащи от това членство, европейските стандарти за нас са приоритетни за въвеждане и прилагане.

image/jpeg

CEN
Европейски комитет за стандартизация [European Committee for Standardization] (www.cencenelec.eu) – основан през 1961 г. със седалище Брюксел. Включва националните органи по стандартизация на 34 европейски страни. CEN е една от двете организации, съставляващи обединената европейска организация по стандартизация CEN/CENELEC. CEN представлява “европейски форум” в областта на стандартизацията в неелектротехническата област, който подпомага и организира контактите с всички заинтересувани страни: правителства, обществени организации, потребители, производители, профсъюзи и др.

image/jpeg

CENELEC
Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката [European Committee for Electrotechnical Standardization] (www.cencenelec.eu) – основан през 1973 г. Включва националните електротехнически комитети по стандартизация на 34 европейски страни.

image/jpeg

ETSI
Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията www.etsi.org. Създаден е през 1988 г. в отговор на публикуваната от Европейската комисия "Зелена книга" с цел ускоряване на процеса на техническото хармонизиране в цялата област на далекосъобщенията и в сътрудничество с други органи за стандартизация, в сродните области на разпръскването и информационните технологии.

Задача на ETSI е създаването на общи доброволни стандарти в Европа, свързващи мрежи и услуги и осигуряващи взаимна работа между далекосъобщителните устройства в европейски мащаб. Като свързва своята работа с развитието в глобален мащаб, ETSI също допринася за установяване на световни стандарти в областта на далекосъбщенията.

През 1989 г. ETSI е признат наред със CEN и CENELEC за една от трите европейски организации по стандартизация.

В момента от страна на България в ETSI членуват: