Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара”

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара”

На 13 ноември 2019 г. в Брюксел ще се проведе европейска конференция на тема „**Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара” – заключително събитие по проект **BRIDGIT 2 - Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общности, изпълняван от AFNOR (Франция), ASI (Австрия), ASRO (Румъния), БИС (България), DS (Дания), NEN (Холандия), NSAI (Ирландия), UNE (Испания) и UNI (Италия) с ръководител проект DIN (Германия) и с подкрепата на Центъра за управление на CEN и CENELEC.

Тази европейска конференция е посветена на въвеждането на нови продукти, системи и услуги на пазара чрез ускорено приемане на резултатите от научните изследвания и иновациите, създаване на доверие към иновативните идеи и стимулиране на разрастването на бизнеса на пазарите. Европейските организации за стандартизация (CEN и CENELEC) канят изследователи, технолози и иноватори на това специално еднодневно събитие за привличане, споделяне, информиране и изграждане на дълготрайни партньорства, на което ще бъде демонстрирано как стандартите подпомагат достигането на научните изследвания и иновациите до пазарите.

Европейската конференция е насочена към:

Участието в европейската конференция ще предостави възможности за:

Програмата за събитието е в процес на финализиране, но вече може да заявите интерес, като изпратите имейл с име и детайли за контакт на: research@cencenelec.eu