Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Национални приложения към Еврокодове

Национални приложения към Еврокодове, въведени като БДС EN от ТК 56 "Проектиране на строителни конструкции"
Националните приложения към Еврокодовете се предоставят безплатно на български език, във връзка с прилагане на Наредба № РД-2-20-19 на МРРБ