Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Декларациите по отношение на околната среда – темата на новия брой на „БДС Компас”

Този брой на списание „БДС Компас” е посветен на декларациите по отношение на околната среда (т. нар. екодекларации). Те помагат да опазим природата и предоставят информация за характеристиките на даден продукт или услуга, свързани с околната среда. Така ние, като потребители, лесно се ориентираме при избора си на покупка или услуга, който може да се базира освен на чисто финансови или технически показатели, но и на отговорно екологично поведение. 

Представяме БДС EN ISO 14020 Екоетикети и екодекларации. Общи принципи, който определя ръководни принципи за разработването и използването на екоетикети и екодекларации. 

Съществуват няколко подхода за екоетикетиране – единият е описан в БДС EN ISO 14024 Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури и се отнася за програми, според които се присъждат екоетикети на продукти, които отговарят на набор от предварително определени изисквания. Другият са заявленията по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност. Те могат да бъдат предявени от производители, вносители, дистрибутори, разпространители или други играчи на пазара.

Водата и нейното управление става все по-важен проблем в глобалния дебат за устойчиво развитие. Разказваме как се оценява водния отпечатък с БДС EN ISO 14046 Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки.

Представяме накратко и стандартите за декларации по отношение на околната среда, свързани със строителството, които са изключително важни, за да обитаваме не само комфортни сгради, но и съобразени с природата.

Своя опит споделя експертът Илиана Павлова, според която организациите значително подобряват представянето си пред обществото и заинтересованите страни, изпълнявайки изискванията на стандартите.

Декларации по отношение на околната среда

Бр.4/2022 г. - В този брой представяме важни стандарти за декларации по отношение на околната среда