Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Енергийното управление

Управлението на енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните и европейски стандарти. Нито една организация не може да контролира цените на енергията, но може да подобри енергийното управление и да докаже отговорната си политика чрез прилагането на стандартите.

Представяме ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”, както и други стандарти, които помагат за по-добро управление на енергията.

Разказваме за БДС ISO 10002, който показва как се обработват рекламациите, както и за разработването на нови стандарти за излезли от употреба гуми. Експерти отново разказват за голямата роля на стандартите и стандартизацията във всички области на икономиката.

Повече информация: Разгледай.