Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Експерт международно сътрудничество

За нас:

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация и единствената организация, която представлява Република България в международните (ISO, IEC) и европейските (CEN, CENELEC) организации за стандартизация. На международно ниво БИС поддържа контакти със CEN, CENELEC, ISO, IEC, както и с други чуждестранни органи за стандартизация и партньорски организации, работещи в областта на стандартизацията. 

За длъжността:

Основните дейности на Експерт международно сътрудничество включват:

Изисквания към кандидатите:

1. Ако сте завършили бакалавърска или магистърска степен в едно от следните направления:

2. Ако имате опит в международната дейност;

3. Ако имате опит в управлението/администрирането на проекти с европейско финансиране;

4. Ако владеете английски език най-малко на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка;

5. Ако имате опит в управлението на екипи;

6. Ако притежавате личностни качества като отговорност, инициативност, умение за работа в екип, адаптивност и лоялност

7. Ако желаете да участвате в дейностите, свързани с европейската и международната стандартизация, както и да разработвате и участвате в международни проекти;

Присъединете се към нашия екип като ни изпратите следните документи за кандидатстване 

• Автобиография;

• Актуална снимка;

• Препоръки (при наличие на такива).

Предоставените от Вас лични данни се обработват, съхраняват и използват от Българския институт за стандартизация като администратор на лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява и за времето необходимо за провеждане на процедурата. Българският институт за стандартизация гарантира опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено от Вас в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За контакти:

Елена Друмева – e-mail: elena.drumeva@bds-bg.org, тел. 02 8174 540.