Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Екодизайн

Екодизайнът цели да се вземат предвид всички възможни въздействия върху околната среда на даден продукт още от най-ранния етап на проектиране. Представяме две важни директиви – Директива 2009/125/ЕО за екодизайн и Директива 2010/30/ЕС за екоетикетиране.

Изчерпателно за информирания избор на потребителите за изпълнение на изискванията за екодизайн към продуктите разказва инж. Благовеста Шинева. Представяме стандарти, които посочват принципите за екоетикети и екодекларации.

Стандартите са и сигурен механизъм, който може да ни защити в дигиталното пространство.

Повече информация: Разгледай.