Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Двадесет и трета национална научно-практическа конференция "Качеството – за по-добър живот 2012"

**Двадесет и трета национална научно-практическа конференция** **„Качеството – за по-добър живот 2012”**
На 6 и 7 ноември Българският институт за стандартизация (БИС) бе съорганизатор и домакин на Двадесет и третата национална научно-практическа конференция по качество под наслов „Качеството – за по-добър живот 2012”. Конференцията се проведе под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Тя се организира от „Клуб 9000” и Съюза на специалистите по качество в България по повод Световния ден на качеството. Участие в двудневната конференция взеха представители на БИС, ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”, БАБХ.
Модератори на събитието бяха проф. д.т.н. Георги Тасев, член на УС на БИС, и доц. д-р инж. Катерин Катеринов.
Представителят на МИЕТ, г-н Ивайло Бойчев, представи пред участниците възможностите за финансиране на системите за управление в предприятията чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. С интерес бе изслушана презентацията на изпълнителния директор на БИС, г-жа Ирен Дабижева, която запозна присъстващите с развитието на системата за стандартизация в България с помощта на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Тя с гордост показа на присъстващите една от обновените по проекта зали на БИС и подробно разказа за извършеното досега, както и за оставащите за изпълнение дейности от БИС. В работата на конференцията презентации имаха представители на различни организации. Сред представените теми бяха „Стандарти и критерии за компютърна и мрежова сигурност”, както и ”Стандарти за измерване на въглеродния отпечатък на продуктите”.
По всички представени теми имаше оживени дискусии и коментари.
![](/images/upload/Novini/images/Kachestvo_2012_1.jpg)
**БИС бе съорганизатор и домакин на Двадесет и третата национална научно-практическа конференция по качество**
**![](/images/upload/Novini/images/Kachestvo_2012_2.jpg)**
**Изпълнителният директор на БИС Ирен Дабижева запозна присъстващите с развитието на системата за стандартизация в България с помощта на Оперативна програма „Конкурентоспособност”**