Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Доставка на компютърна техника

Предмет на поръчката:

"Доставка на компютърна техника за нуждите на Български институт за стандартизация (БИС)"

Съобщение за поръчката е публикувано в регистър на обществените поръчки Информации за публикувани обяви под номер 9089720 от 28.06.2019 г.

Документи:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Български институт за стандартизация (БИС)

3. Образци на документи

4. Протокол от 09.07.2019 г.

5. Договор от 23.07.2019 г.