Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Разпространение и продажба стандарти

Продажба на български стандарти
Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.

За поръчка и закупуване на стандарти, стандартизационни материали и специализирани издания на БИС може да използвате един от посочените начини:

  1. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1
  2. On-line на нашата интернет страница:
  3. По факс +359 2 873 55 97 Заявка за стандарти
  4. По електронната поща: info@bds-bg.org

Забележка: Заявки за поръчки по телефон не се приемат!

Българските стандарти се продават съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Възможни са отстъпки от цената на българските стандарти.

търсене

Продажба на международни и чуждестранни стандарти
Като член на международните организации за стандартизация и съгласно сключени споразумения с чуждестранни национални органи за стандартизация БИС има правото да продава международни и чуждестранни национални стандарти по цени, определени от съответните организации. За информация може да се обърнете към БИС на тел. 02/81 74 523 или 02/81 74 524, а за поръчка - на тел. 02/81 74 525 или 02/81 74 526.

Заявка за стандарти

Продажба на Официален бюлетин на БИС

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (pdf файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл. Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е както следва:

Продажба на каталог на БДС

БИС издава каталог на българските стандарти на електронен носител. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти. Каталогът се актуализира на 6 месеца.
Цената за абонамент на каталога е съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

КАТАЛОГ на БДС и ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН на БИС може да поръчате и закупите по следните начини:

  1. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1
  2. По факс: +359 2 873 55 97
  3. По електронната поща: info@bds-bg.org
  4. On-line на нашата интернет страница