Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Разпространение и продажба стандарти

Продажба на български стандарти

Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.

Продажбата на български стандарти и свързаните с тях услуги се извършва в съответствие с Общите условия за продажба на български стандарти, стандартизационни документи, други издания и услуги на БИС.

Когато купувате стандарти или поръчвате услуги, това означава, че Вие приемате общите условия. Преди да направите поръчка за закупуване на стандарти, Вие трябва внимателно да се запознаете с тях.

Българските стандарти се продават съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Възможни са отстъпки от цената на българските стандарти.

Моля, имайте предвид, че плащането с банкова карта преминава през системата на ePay и затова се начисляват такси, които се заплащат от клиента https://www.epay.bg/v3main/front?p=fee_mr

Ако желаете да извършите Вашата покупка през сайта на БИС, моля да се запознаете с Инструкцията за пазаруване.

За поръчка и закупуване на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС може да използвате един от посочените начини:

  1. Онлайн чрез нашия интернет магазин в меню "Продукти", от където можете да изберете “Продажба на стандарти”, “Колекции от стандарти”, “Други издания” или “Бюлетин”.
  2. По електронната поща: info@bds-bg.org чрез изпращане на Заявка за стандарти
  3. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1

Забележка: Заявки за поръчки по телефон не се приемат!

търсене

Продажба на международни и чуждестранни стандарти
Като член на международните организации за стандартизация и съгласно сключени споразумения с чуждестранни национални органи за стандартизация БИС има правото да продава международни и чуждестранни национални стандарти по цени, определени от съответните организации. За информация може да се обърнете към БИС на тел. 02/81 74 523 или 02/81 74 524, а за поръчка - на тел. 02/81 74 525 или 02/81 74 526.

Международни стандарти ISO

Международни стандарти IEC

Немски стандарти DIN

Британски стандарти BS

Американски стандарти ASTM

Руски стандарти ГОСТ - временно продажбата е прекратена

Международните стандарти на ISO можете да закупите директно от интернет магазина на БИС: „Продукти” –> „Продажба на стандарти”; чрез изпращане на Заявка за стандарти по електронната поща на info@bds-bg.org или на място в информационния център на БИС.

Останалите международни и чуждестранни стандарти може да поръчате чрез изпращане на заявка на info@bds-bg.org или на място в БИС.

Продажба на Официален бюлетин на БИС

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (pdf файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл. Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е както следва:

за 1 месец - 10,80 лв.

за 3 месеца - 32,40 лв

за 6 месеца - 64,80 лв.

за 1 година - 129,60 лв.

За повече информация: https://bds-bg.org/bg/official-bds-bulletin_p49.html

Продажба на каталог на БДС

БИС издава каталог на българските стандарти на електронен носител. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти. Каталогът се актуализира на 6 месеца.
Цената за абонамент на каталога е съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

За повече информация: https://bds-bg.org/bg/bds-catalogue-2021-cd_p5022.html

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.