Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Директори на дирекции

Росица Георгиева

Директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги”

Росица Георгиева е директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги” от м. октомври 2013 г. Започва работа в БИС през 2009 г. като експерт в отдел „Международно сътрудничество”, а впоследствие става ръководител на отдела. В периода март 2010 г. – февруари 2014 г. е администратор на проекта на БИС по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”.

Завършила е Университета за национално и световно стопанство, магистър по икономика със специалност „Международен туризъм”.

Предходният й опит е свързан предимно с неправителствения сектор и консултантска дейност: Национално сдружение на общините - последователно експерт „Международно сътрудничество”, експерт „Общински финанси” и ръководител на административно-финансовия екип; изпълнителен директор на Българската асоциация на туристическите агенции; консултант по подготовка и управление на проекти по европейските фондове; оценител на проектни предложения по програма PHARE и оперативните програми и финансов контрольор на трансгранични проекти.

Лилия Костова

Директор на дирекция „Стандартизация”

Лилия Костова е директор на дирекция „Стандартизация” от м. януари 2020 г. Започва работа в БИС през март 2013 г. като експерт в отдел „Химия, храни, текстил и свободно време”, а от юни 2014 г. става ръководител на отдела.
Завършила е Технически Университет – София със специалност „Техника и технология на текстила и облеклото”.
Предходният ѝ опит е предимно в производствения сектор: в ЕТ“Прима текстил“ последователно работи като мениджър производство и директор производство; в ЕТ”Теотекс” и „ЧИЕССЕ” ЕООД – като технолог и контрольор на производствения цикъл в предприятия-подизпълнители на поръчки за износ в областта на конфекцията; в „Нистра” ООД – конструктор-технолог в областта на трикотажа.