Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

98/70/EC

Качество на бензиновите и дизеловите горива

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

В сила от 01.10.2003 г.

Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 25 юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 юли 2018г., изм. и доп. с ПМС №225 от 20.08.2020г. обн. ДВ. бр.75 от 25 август 2020г.

Пълен текст на директивата/регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента