Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

98/37/EC

Безопасност на машините

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините.
ПМС № 232, ДВ 91/23.10.2001, изм. ДВ 115/10.12.2002, изм. ДВ 13/11.02.2003

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента