Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

95/16/EC

Асансьори

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
Влиза в сила от 02.08.2002 г., ПМС № 242 от 24.10.2001 г., ДВ 94/02.11.2001, изм. и доп. ДВ 87/13.09.2002, изм. ДВ 115/10.12.2002, изм. и доп. ДВ 100/14.11.2003, изм. ДВ 24/21.03.2006, изм. ДВ 40/16.05.2006, изм. ДВ 37/08.05.2007, изм. ДВ 61/08.07.2008. Директивата е приложима до 20.04.2016 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента