Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/new-legislative-framework-and-emas_en

34 бр. Хармонизирани Стандарти в 765/2008, 768/2008 и 1221/2009.

  1. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) и
  2. Известен брой конкретни Наредби за съществените изисквания и оценяване съответствието на... (по отрасли)
  3. Национална програма за надзор на пазара 2015 г. Република България.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента