Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2010/40/EU

Внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ - В сила от 29.01.2013 г.; Приета с ПМС № 14 от 21.01.2013 г., Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента