Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Текст от значение за ЕИП)

Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгл. чл.15 от Директива 2009/125/EO на Европейския парламент и на съвета от 21.10.2009 за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението. ДВ – бр.14 от 20.02.2015, Изм. и доп. ДВ - бр. 66 от 24.07.2020 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива