Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:

  1. Закон за чистотата на атмосферния въздух;
  2. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух;
  3. Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

Пълен текст на директивата/регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива