Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2006/21/EC

Управление на отпадъците от миннодобивните индустрии

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
1. Закон за подземните богатства (обн.ДВ, бр.23/12.03.1999 г.);
2. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (обн. ДВ, бр.10/06.02.2009 г.);
3. 5 решение на Комисията от април 2009 г.

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента