Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2004/22/EC

Средства за измерване

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване
ДВ 80/03.10.2006, изм. ДВ 37/08.05.2007, изм. ДВ 98/11.12.2009, изм. ДВ 48/25.06.2010. Директивата е приложима до 20.04.2016 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента