Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
ДВ 78/11.09.2001, изм. ДВ 13/11.02.2003, изм. ДВ 24/21.03.2006, ДВ 32/17.04.2007, в сила от 20.07.2007 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента