Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2000/14/EC

Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (обн. ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.)

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента