Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

1907/2006

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба. ДВ 69/17.07.2002, изм. ДВ 62/16.07.2004, изм. ДВ 97/02.12.2005

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива