Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

1223/2009

Регламент за козметични продукти

НАРЕДБА № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти, В сила от 15.08.2014 г., Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г

Пълен текст на регламента

Хармонизирани стандарти по регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента